نویسنده = داریوش شهبازی گهرویی
تعیین حساسیت پرتویی سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های طبیعی بعد از تابش‌دهی با پرتوی X با روش سنجش MTT: مطالعه‌ی آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 246-250

10.22122/jims.v36i472.9436

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ محمد امیری


مقایسه‌ی روش‌های سنجش Thiazolyl Blue (MTT) و Sulforhodamine B (SRB) در تعیین اثر ضد تکثیری برومیلین بر رده‌ی سلول‌های سرطانی 4T1، AGS و PC3

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1056-1061

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ فاطمه امینی


بررسی دز اندام‌ها در آزمایش‌های رایج رادیوگرافی شهر یاسوج با استفاده از اندازه‌گیری تجربی و محاسبات Monte Carlo

دوره 34، شماره 371، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 106-113

داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدرضا عبدی؛ اقدس پاک‌نژاد؛ میلاد برادران قهفرخی


تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1628-1636

داریوش شهبازی گهرویی؛ مهری دموری؛ محمد باقر توکلی؛ مسعود مصلحی؛ صدیقه رستاقی


بررسی خصوصیات اپتیکی، فیزیکی و کوانتومی نانوذرات طلا و کاربردهای آن در تشخیص و درمان سرطان‌ها

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 160-170

زهرا عرب بافرانی؛ داریوش شهبازی گهرویی


تأثیر میدان مغناطیسی کم فرکانس بر سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 439-455

مرضیه سلیمی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ سعید کرباسی؛ سعید کرمانی؛ شهناز رضوی