نویسنده = فروغ سلطانی‌نژاد
بررسی فراوانی Apnea‌ی انسدادی وابسته به وضعیت (Positional) بر حسب عوامل پایه و بالینی در بیماران مبتلا به Apnea‌ی انسدادی خواب

دوره 36، شماره 494، مهر و آبان 1397، صفحه 1030-1036

10.22122/jims.v36i494.10407

فروغ سلطانی‌نژاد؛ بابک امرا؛ زیبا فرج‌زادگان؛ حمیدرضا خداویسی


ارزیابی سندرم پای بی‌قرار در پره‌اکلامپسی و ارتباط آن با زایمان زودرس

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 787-793

10.22122/jims.v36i487.10261

فردوس محرابیان؛ امیر حسین مرتاضی؛ بابک امرا؛ فروغ سلطانی نژاد


بررسی عوامل خطر مرتبط با بروز پنومونی آسپیراسیون در بیماران مراجعه کننده با مسمومیت دارویی

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 510-516

10.22122/jims.v36i479.10082

نسترن ایزدی‌مود؛ سمانه مزروعی سبدانی؛ فروغ سلطانی نژاد؛ آناهیتا بابک