کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تأثیر توأم آموزش رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی بر مدیریت چاقی و اضافه وزن دانش‌آموزان: یک کارآزمایی بالینی

دوره 41، شماره 735، مهر و آبان 1402، صفحه 791-801

جلال مولودی؛ سید مصطفی نچواک؛ امیر صابر؛ مژگان فرهبد؛ فرهاد کریمی


نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران

دوره 38، شماره 582، مرداد و شهریور 1399، صفحه 477-488

10.22122/jims.v38i582.12983

محمدحسن علمازاده؛ محمد فرامرزی


بررسی ارتباط میزان فعالیت فیزیکی و اختلالات خواب در دانشجویان غیر پزشکی

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1101-1106

نسیم نمیرانیان؛ غزال حسن‌پور؛ وحید سیدمعلمی؛ محمود وکیلی


نقش فعالیت بدنی در تنظیم عوامل رشد عصبی (Brain-Derived Neurotrophic Factor یا BDNF و Nerve Growth Factor یا NGF) در مبتلایان به Multiple Sclerosis: مرور نظام‌مند

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 842-854

مطهره مختارزاده؛ روح‌اله رنجبر؛ نسترن مجدی نسب؛ رئوف نگارش


تغییرات سطح لپتین پلاسما در پاسخ به تمرینات هوازی و مصرف ارلیستات در مردان

دوره 35، شماره 419، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 111-118

اباذر تیموری؛ فرهاد رحمانی‌نیا؛ بهمن میرزایی؛ رامین تاج‌بخش


بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان (مطالعه‌ی موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دوره 32، شماره 274، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 90-101

اکرم صادقپور؛ معصومه صادقپور؛ محمد سلطان حسینی


تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1805-1814

سیده صالحه مرتضوی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ سید رضا اسحاقی؛ رضا درعلی؛ مرضیه شاه سیاه؛ سعیده بطلانی