کلیدواژه‌ها = اسهال
مقایسه‌ی اثر مایع‌درمانی همراه با دوغ و ماست در کاهش اسهال حاد کودکان 5-1 ساله‌

دوره 38، شماره 563، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 55-61

10.22122/jims.v38i563.12389

محمد سبحانی شهمیرزادی؛ سمیرا عشقی‌نیا؛ فاطمه ایراندوست


بررسی تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان

دوره 37، شماره 514، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 40-47

10.22122/jims.v37i514.11111

سید ناصرالدین مصطفوی؛ رسول کرمانی؛ زینب سلیمانی؛ آرمین دخت شاه ثنایی


کارایی و ایمنی واکسن روتاویروس در کودکان زیر 5 سال، مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1605-1622

ساره شاکریان رستمی؛ مازیار مرادی لاکه؛ عبدالرضا استقامتی؛ محمد رضا مبینی‌زاده؛ فرهاد شکرانه؛ سعیده باباشاهی؛ محسن یعقوبی


عملکرد حرفه‎ای داروسازان در تجویز داروهای بدون نسخه برای درخواست‌کنندگان مشاوره‌ی دارویی در زمینه‌ی سرفه، اسهال و چاقی

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 161-179

امیر زرگرزاده؛ سید ابوالفضل مصطفوی؛ محسن چمن‌آرا