کلیدواژه‌ها = سی‌تی اسکن
نقش سی‌تی اسکن در تشخیص و مدیریت بیماری COVID-19

دوره 38، شماره 578، مرداد و شهریور 1399، صفحه 390-392

10.22122/jims.v38i578.13080

پیام مهریان


بررسی میزان توجیه درخواست آزمون‌های سی‌تی اسکن در جهت کاهش خطر سرطان‌های ناشی از تابش

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 433-438

10.22122/jims.v36i477.9673

علی چاپاریان؛ جمشید شوشتریان؛ زهرا صادقی؛ سمیه سوسنی؛ مهشید صباغ؛ الهام عسکریه


طراحی و ساخت فانتوم انسان‌نما با استفاده از سی‌تی اسکن یک بیمار خاص برای استفاده در مطالعات دزیمتری سی‌تی اسکن

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 125-133

زهرا علیرضایی؛ کیوان جباری؛ محمدباقر توکلی؛ توحید دهقانی؛ هدا مهدوی


بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1943-1952

معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ علی حکمت نیا؛ بابک توکلی؛ مریم بشتام؛ محمد خارک؛ نضال صراف زادگان