کلیدواژه‌ها = تریامسینولون
مقایسه‌ی اثر تزریق داخل مفصلی کتورولاک و تریامسینولون بر درد و عملکرد زانو در مبتلایان به استئوآرتریت

دوره 36، شماره 476، خرداد و تیر 1397، صفحه 411-418

10.22122/jims.v36i476.9370

معصومه بیات؛ سیداحمد رئیس‌السادات؛ کتایون میرزاخانی؛ مهسا عدیلی


ترکیب جدید تریامسینولون و 5- فلوریوراسیل و Pulsed-dye laserدر درمان کلویید و اسکارهای هایپرتروفیک

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2978-2989

علی اصیلیان؛ افشین داروغه؛ فضل‌اله شریعت