کلیدواژه‌ها = سکته‌ی مغزی
مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزش ذهن‌آگاهی و آموزش یادآوری خاص بر حافظه‌ی بیماران دچار سکته‌ی مغزی ایسکمیک

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 961-968

نگار کریمیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ کریم عسگری؛ حمیدرضا عریضی؛ محمدرضا نجفی


بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2225-2231

مهسا کاویانی؛ محمدتقی کریمی؛ الهام حیدری؛ فریبرز خوروش؛ رخساره معمار؛ مهناز مروی


بررسی معیار ABCD2 در بیماران مبتلا به حمله‌ی ایسکمی گذرا

دوره 31، شماره 257، آذر و دی 1392، صفحه 1675-1681

مجتبی چهاردولی؛ علیرضا خواجوی؛ شراره ایزدی؛ طیّب رمیم


بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1690-1695

سید علی موسوی؛ محمدرضا نجفی؛ حشمت‌اله ویس کرمی؛ علی مهرابی کوشکی


ارتباط درد شانه بعد از سکته‌ی مغزی با قند و چربی خون بالا

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 710-715

محمد جواد هادیان فرد؛ پریسا طاهری