کلیدواژه‌ها = صرع
اثربخشی درمان افشای هیجانی همسریاری تک موردی بر ناگویی خلق در بیماران مبتلا به حملات شبه صرع

دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 631-638

10.22122/jims.v39i639.13488

اسرا باقرزاده؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


تأثیر تمرینات هوازی بر رفتارهای صرعی در موش‌های صحرایی غیر کیندل و کیندل شده با پنتیلن تترازول

دوره 38، شماره 573، خرداد و تیر 1399، صفحه 278-285

10.22122/jims.v1i1.13065

مهدی زارعی؛ رحیم گل‌محمدی؛ سید مهدی بهشتی نصر


نقش پیش‌گویی کننده‌ی الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در جراحی صرع اکستراتمپورال

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1013-1021

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ محمد زارع؛ مجید برکتین؛ رضا بصیرت نیا؛ نسیم تبریزی


مدل پیش‌بینی نقش عوامل شناختی در بهزیستی ذهنی بیماران مبتلا به صرع شهر اصفهان

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 326-334

سحر مهرابی؛ اعظم صالحی


بررسی عوارض سدیم والپروات در کودکان 15-2 ساله‌ی مبتلا به صرع و میگرن

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 707-711

امید یقینی؛ جعفر نصیری؛ پریسا نصر اصفهانی


یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1317-1323

فرشته اشتری؛ محمد زارع؛ صدیقه اکرمی