کلیدواژه‌ها = مالتیپل اسکلروزیس
اثر بتائین بر تغییرات ‌بافتی مخچه، تعادل و عملکرد حرکتی در موش‌های صحرایی نر مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس

دوره 41، شماره 734، مهر و آبان 1402، صفحه 773-779

سمانه راهدار؛ زهرا بصیر؛ محمدرضا تابنده؛ زهره قطب الدین؛ کاوه خزائیل


تأثیر تمرینات یوگا بر افسردگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 483-490

نادر رهنما؛ مهدی نمازی زاده؛ مسعود اعتمادی فر؛ عفت بمبئی چی؛ سپیده ارباب‌زاده؛ حمید رضا صادقی پور


بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی

دوره 29، شماره 130، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 196-201

مسعود اعتمادی فر؛ احمد چیت ساز؛ مریم ملاباشی؛ اعظم مرادی؛ مهدی تیموری؛ شیرین اشک بوسی