کلیدواژه‌ها = سولفات منیزیم
بررسی مقایسه‌ای تأثیر تزریق وریدی سه دز مختلف سولفات منیزیم قبل از پایان عمل جراحی بر روی پیش‌گیری از بروز لرز پس از اعمال جراحی‌ شکمی تحت بیهوشی عمومی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1077-1082

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ مهران رضوانی؛ پویا شاه‌منصوری؛ سلمان اسلامی


بررسی میزان تأثیر سولفات منیزیم بر فشار خون و ضربان قلب بعد از الکتروشوک درمانی

دوره 31، شماره 255، آذر و دی 1392، صفحه 1569-1578

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی همامی؛ مهرداد صالحی؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ مهرداد مسعودی‌فر؛ مسعود ناظم؛ فهیمه مهدی‌زاده؛ شهناز بارورز کوچه قلعه


بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1229-1234

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی نیا؛ سید حسین میرلوحی؛ فرهاد پژنگ