کلیدواژه‌ها = حدت بینایی
ارزیابی شیوه‌های سنجش بینایی رانندگان حرفه‌ای جهت صدور کارت سلامت

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 358-363

مریم سرایی؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ سید علیرضا مرتضوی؛ عاطفه السادات مرتضوی


ارزیابی تأثیر استفاده از تزریق داخل ویتره‌ی اریتروپویتین در درمان ایسکمیک اپتیک نوروپاتی قدامی حاد غیر آرتریتی

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1686-1692

علیرضا دهقانی؛ حشمت‌اله قنبری؛ مهدی کمانی؛ مهدی راعی


بررسی کمی حساسیت کنتراست در بهبود حدت بینایی و کاهش ابیراهی‌های اپتیک

دوره 34، شماره 391، مرداد و شهریور 1395، صفحه 817-822

سهیل نبوی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ علیرضا ورد؛ سهیل محمدپور


بررسی انواع استرابیسم در 100 کودک بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1390

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2149-2156

حسن رزمجو؛ یحیی حاج یحیی؛ ابراهیم جعویک؛ سید محمد علی ابطحی؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی عیوب انکساری قبل و بعد از عمل Cross-linking در بیماران دچار کراتوکونوس

دوره 31، شماره 223، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 9-15

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ محمد رسلان؛ مصطفی قره‌باش


مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1375-1380

حسن رزمجو؛ ساینا آتشکدی؛ سید محمد علی ابطحی؛ مجتبی اکبری