نویسنده = رسول محمدی
بررسی آلودگی باکتریایی و کپکی شیر و فراورده‌های لبنی تولید شده به روش صنعتی و سنتی عرضه شده در سطح شهر اصفهان در سال 1394

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 712-717

ضیاءالدین کشاورزپور؛ مسعود سامی؛ حمیدرضا فلاحتی؛ رسول محمدی


شناسایی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری به روش Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 484-490

محمد بهمئی؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ بهزاد مهکی


مروری بر خواص ضد قارچی برخی از گیاهان دارویی

دوره 33، شماره 337، مرداد و شهریور 1394، صفحه 865-873

رسول محمدی؛ رضا روزبهانی


اثر عصاره‌ی آبی تخم شوید و آتروواستاتین بر روی گونه‌های کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2184-2192

ایران نوروزمیرزاآقاخانی؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی؛ فریبرز معطر؛ بهزاد مهکی


آرتیفکت‌ها و سایر اشکال مشابه عناصر قارچی در آزمایشگاه قارچ‌شناسی پزشکی

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 690-701

اصغر سپه‌وند؛ رسول محمدی؛ عاطفه میر دریکوند؛ سهیلا سلیمان‌نژاد؛ رضا روزبهانی


شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند


فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 376-385

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ محمد قهری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی زند؛ محمد تقی هدایتی


فعالیت ضد قارچی Myrtus Communis L بر ضد ایزوله‌های بالینی آسپرژیلوس

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی اصفهانی؛ شهلا شادزی؛ فریبرز معطر