نویسنده = فریبا جعفری
بررسی تأثیر روش ابداعی تهیه‌ی سوسپانسیون سلولی ملانوسیت و کراتینوسیت در درمان ویتیلیگوی ثابت مقاوم (گزارش 20 مورد)

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 74-79

فریبا جعفری؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ زهرا ملاباشی


بررسی وضعیت عفونت مجدد با لیشمانیوز جلدی در مراجعین به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه طاهره (س)، اصفهان

دوره 33، شماره 341، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1029-1036

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش‌زاده؛ لطیفه عبداللهی؛ سیف اله مرتضایی


مقایسه‌ی اثربخشی درمان ترکیبی Kligman به تنهایی و به همراه لیزر Fractional Q switched Nd: YAG در درمان ملاسما

دوره 33، شماره 342، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1095-1106

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ فریبا جعفری؛ نگین فروغی؛ الهه هفت برادران


بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی

دوره 33، شماره 338، مرداد و شهریور 1394، صفحه 884-890

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ زهره نیلفروشان؛ فریبا جعفری؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری


مروری بر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در ریزش و پیوند مو

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 970-982

فریبا جعفری؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران


مقایسه‌ی لیزر Fractional 2CO به همراه Subcision و لیزر Fractional 2CO به تنهایی در بهبود اسکار آکنه‌ی آتروفیک

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 131-137

محمد علی نیلفروش‌زاده؛ گیتا فقیهی؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران؛ سید محسن حسینی؛ نفیسه مظاهری


استفاده از فرم موضعی فیناستراید در درمان هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور در زنان بزرگ‌سال

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3072-3079

فریبا جعفری؛ سمیرا کرباسیون؛ اشرف امین الرعایا


اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3080-3086

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ ناصر توکلی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ فرود شهبازی