نویسنده = شقایق حق‌جوی جوانمرد
اثر محیط هیپوکسی روی بیان mir-21 و mir-130a در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی موش در دو مرحله‌ی Primary و Immortality

دوره 34، شماره 369، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 28-34

شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ نجمیه پاکیاری؛ لاله رفیعی


ارزیابی اندازه‌گیری آپوپتوز ناشی از تابش یونیزان در لنفوسیت‌های T به روش فلوسایتومتری به عنوان دزیمتری بیولوژیک

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 610-620

محمد باقر توکلی؛ مجید خیرالهی؛ علی کیانی؛ محمد کاظمی؛ لیلا موهبت؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مهناز رعایایی


بررسی اثر اعتیاد به تریاک بر اندوتلیوم عروق

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2084-2090

امیر محمد قانعی؛ محمد سعادت‌نیا؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


بررسی جهش R434X ژن Dual oxidase 2 (DUOX2) در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید دایمی و گذرا

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1745-1752

امید خوشنود؛ محمد حسن تاج الدینی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاکتورهای سیگنالی تأثیرگذار بر سلول‌های ماهواره‌ای در موش‌های نر ویستار

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1500-1511

علیرضا خدیوی بروجنی؛ سید محمد مرندی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ حمید رجبی؛ زهرا خدیوی بروجنی؛ مهدی خورشیدی بهزادی


موتاسیون ژن Dual Oxidase 2 در بیماران مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیرویید دایمی ‌و گذرا

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 588-595

نوشین رستم‌پور؛ محمد حسن تاج‌الدینی؛ مهین‌ هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ حسین صانعیان؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 386-393

انسیه صالحی؛ مجید خزاعی؛ بهمن رشیدی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

راحله عصاری؛ محمدرضا مدرسی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ احمدرضا لاهیجان زاده؛ پریناز پورصفا؛ بابک صادقیان؛ رویا کلیشادی