نویسنده = آتوسا ادیبی
تنوع آناتومیک شریان‌های فرعی رنال در Multislice Computed Tomography Angiography

دوره 36، شماره 467، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 90-95

10.22122/jims.v36i467.9645

آتوسا ادیبی؛ رامین آرشید؛ کیارش سلیمی بروجنی


عود موضعی- ناحیه‌ای سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن (پیگیری 25 ساله)

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1512-1521

شادی بابازاده؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم طباطباییان؛ علیرضا عندلیب؛ پریسا رضایی؛ مهری فقیهی؛ حمیرا حاج احمدیان؛ حمید امامی؛ مهناز رعایایی؛ فریبرز مکاریان؛ مژگان اعلم صمیمی؛ آتوسا ادیبی؛ اکبر حسن‌زاده؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم


بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی شکمی در تشخیص اولیه‌ی انواژیناسیون در کودکان

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1715-1720

آتوسا ادیبی؛ زینب ناطقی؛ زهرا حقیقتیان


مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 812-818

آتوسا ادیبی؛ علی حکمت نیا؛ مریم مرادی؛ علی اصغر رحمانی؛ محمد حسن مودب