نویسنده = آذر برادران
شعار روز جهانی کلیه در سال 2014: «بیماری مزمن کلیه و سالمندی»

دوره 32، شماره 316، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2295-2298

شبنم حاجیان؛ آذر برادران


بررسی ارتباط بین سطح سرمی Total PSA و نسبت Free PSA به Total PSA با درجه‌ی بدخیمی سرطان پروستات در نمونه‌های بیوپسی

دوره 31، شماره 249، مهر و آبان 1392، صفحه 1305-1313

محمد یزدانی؛ آذر برادران؛ مجید کبیری؛ علی مهرابی کوشکی


تأثیر اسپیرونولاکتون بر کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

دوره 30، شماره 200، مهر و آبان 1391

محمد کرمی هرستانی؛ سعید بهرادمنش؛ علی مؤمنی؛ آذر برادران


تأثیر مکمل ویتامین D بر بهبود شاخص‌های گلایسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1157-1164

سعید بهرادمنش؛ کامران رودینی؛ آذر برادران