نویسنده = فرزاد قشلاقی
ارتباط سطح هوشیاری با سایر علایم و نشانه‌های مسمومیت در بیماران مسموم با والپروئیک اسید خوراکی

دوره 39، شماره 625، 1400، صفحه 344-350

10.22122/jims.v39i625.13446

فرزاد قشلاقی؛ مجتبی دهقانی زاده؛ زیبا فرج زادگان؛ شیوا صمصام شریعت


بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389

دوره 33، شماره 354، آذر و دی 1394، صفحه 1718-1729

فرزاد قشلاقی؛ نسترن ایزدی مود؛ علی سلیمان‌پور؛ گیتا منتظری؛ معصومه رحمانی جویباری


عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1087-1098

نسترن ایزدی مود؛ متین شریعتی؛ احمد یراقی؛ فرزاد قشلاقی؛ غلامرضا معصومی؛ زهرا دانا سیادت


مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 812-823

نسترن ایزدی‌مود؛ حسنیه نادری؛ فرزاد قشلاقی؛ علی محمد سبزقبائی؛ زهرا دانا سیادت


توزیع فراوانی تغییرات قلبی- عروقی در مسمومیت با کاربامازپین و ارتباط آن با میزان کاهش سطح هوشیاری

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1160-1167

فرزاد قشلاقی؛ احمد یراقی؛ اشکان قریشی


علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 963-968

فرزاد قشلاقی؛ زهره صدیقی نیا


بررسی علایم عقرب گزیدگی در بدو ورود بیماران به بخش مسمومین

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 885-891

فرزاد قشلاقی؛ احمد یراقی؛ الهه هاشمی