کلیدواژه‌ها = سالمندی
ترجمه و روان‌سنجی مقیاس سلامت اجتماعی سالمندی

دوره 41، شماره 705، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-8

10.48305/jims.v41.i705.0001

مجتبی فهیمیان؛ نگین مسعودی علوی؛ زهره سادات؛ محبوبه تائبی


اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 509-516

10.48305/jims.v40.i679.0509

مصطفی بابایی؛ احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ جواد مهربانی


اثر پیش‌درمان تمرین هوازی بر برخی از شاخص‌های استرسی ریه در برابر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین

دوره 37، شماره 559، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1422-1427

10.22122/jims.v37i559.11865

سیده زلیخا هاشمی‌ چاشمی؛ ولی‌اله دبیدی روشن


اثر حفاظتی 6 هفته تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Ratهای مدل سالمندی

دوره 36، شماره 465، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 14-21

10.22122/jims.v36i465.9390

مینو دادبان شهامت؛ ولی‌اله دبیدی روشن؛ تورج فرازمندفر


تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1805-1814

سیده صالحه مرتضوی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ سید رضا اسحاقی؛ رضا درعلی؛ مرضیه شاه سیاه؛ سعیده بطلانی


وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 939-946

سید رضا اسحاقی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ مریم ملت اردکانی