کلیدواژه‌ها = Escherichia coli
بهینه‌سازی بیان پروتئین اینترلوکین-5 در باکتری Escherichia Coli سویه‌ی BL21

دوره 38، شماره 592، مهر و آبان 1399، صفحه 694-700

10.22122/jims.v38i592.13008

مینا جمالوندی؛ حسین خان‌احمد؛ شیوا ایرانی؛ صیاد بسطامی‌نژاد


تولید پپتید YY(3-36) در سیستم بیانی Escherichia Coli با استفاده از پروموتر خود القایی

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 118-123

10.22122/jims.v36i468.8870

امیرحسین مومن؛ بیژن بمبئی؛ ناصر هرزندی؛ اعظم حدادی


بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتامازی AmpC در جدایه‌های Escherichia Coli مولد عفونت ادراری جدا شده از بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان‌های شهر یزد در سال 1394

دوره 35، شماره 451، آذر و دی 1396، صفحه 1444-1451

علی منصوری؛ اکرم آستانی؛ هنگامه زندی؛ سحرسادات عمادی؛ علیرضا ترکی؛ محمود وکیلی


بررسی مولکولی اینتگرون‌های کلاس I و II در میان ایزوله‌های اشرشیاکلی‌ جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای )ع( شهر کرمانشاه

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1171-1177

سیاوش وزیری؛ رامین عبیری؛ فیض‌اله منصوری؛ امیرهوشنگ الوندی؛ محسن عزیزی؛ بنفشه حسنوند؛ مریم میرزایی؛ میترا همتی؛ کمال احمدی


ارزیابی جامع بیوانفورماتیکی بیان ترشحی هورمون رشد انسانی با توالی‌های راهنمای مناسب در Escherichia coli: مطالعه In Silico

دوره 35، شماره 440، مرداد و شهریور 1396، صفحه 890-899

عارف دوزنده جویباری؛ حمید رضا وزیری؛ شاهرخ قوتی؛ محمد مهدی سوهانی


فراوانی ژن‌های blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در ایزوله‌های Escherichia Coli جدا شده از نمونه‌های ادراری کودکان در کرمانشاه

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 551-557

غلامرضا یوسفی فتمه‌سری؛ میترا همتی؛ سیدحمیدرضا مرتضوی؛ فیض‌اله منصوری؛ محسن عزیزی؛ میثاق اعتمادی مجد؛ لیلی دولتی؛ کمال احمدی


الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های Escherichia coli جدا شده از عفونت‌های ادراری در بیماران بستری و غیر بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1674-1679

راضیه دهبانی‌پور؛ زهرا طاهانسب؛ نفیسه ملکی؛ علی‌اکبر رضایی؛ جمشید فقری


بررسی شیوع ژن CTX-M در سویه‌های Escherichia coli جدا شده از عفونت ادراری در دو گروه از بیماران سرپایی و بستری شهر اصفهان

دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394، صفحه 2019-2025

مهدی مباشری‌زاده؛ سید کاظم بیدکی؛ سینا مباشری‌زاده


ردیابی ژن‌های حدت eae، hly و 7flich‌ ‌در باکتری اشریشیاکلی نمونه‌های اسهال

دوره 33، شماره 341، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1037-1043

یوسف رمضانی؛ مهدی پرویز؛ سعید خلج‌زاده