کلیدواژه‌ها = ترامادول
علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1187-1193

نسترن ایزدی؛ علی محمد سبزقبایی؛ آزاده صفدری؛ احمد یراقی


مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 745-751

حمید Hajigholam حاجی غلام سریزدی؛ سیدمرتضی حیدری؛ محمد گلپرور؛ محبوبه رهبری