کلیدواژه‌ها = آندوسکوپی
اثربخشی سایمتیکن در آمادگی قبل از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

دوره 29، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 95-101

مجید احسن؛ لیلا بابائی؛ علی غلامرضائی؛ محمد حسن امامی


بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1464-1470

زهرا شهشهان؛ مجتبی اکبری؛ سید مرتضی حیری طباطبائی زواره


سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1304-1309

حمید کلانتری؛ سیدمحمد نوریان