کلیدواژه‌ها = پلی‌مورفیسم
ارتباط پلی‌مورفیسم rs6065668 و بیان ژن TOX2 با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 41، شماره 725، مرداد و شهریور 1402، صفحه 517-523

10.48305/jims.v41.i725.0517

فروغ عیدی خوش؛ زهره ولی زاده؛ عباس مریدنیا


مطالعه‌ی ارتباط بین چند شکلی توالی تکراری CA در ژن c-src با خطر ابتلا به سرطان پروستات

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1587-1592

10.22122/jims.v35i454.8171

محمدامین اژه‌ای؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده‌ی آلفا اینترلوکین7 با روشHigh Resolution Melt (HRM) در بیماران آتوپیک و افراد سالم

دوره 34، شماره 397، مهر و آبان 1395، صفحه 1019-1024

سمانه‌سادات مصطفوی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب‌فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پروستات

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 605-611

زهرا صدری؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن استئوپونتین (rs28357094 T>G) و ژن گیرنده‌ی آن (rs1449263 A>G) ITGA4 در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis (MS) در مقایسه با افراد سالم جمعیت اصفهان

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 422-429

فهیمه دادخواه؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ محمد کاظمی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژنتیک IL33 و IL1RL1 و سطح سرمی IL-33 در بیماران مبتلا به آسم و Multiple Sclerosis

دوره 33، شماره 361، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2092-2101

مریم احمدی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم FokI ژن گیرنده‌ی ویتامین D (VDR) با چاقی

دوره 33، شماره 350، مهر و آبان 1394، صفحه 1530-1537

مریم استاد شریف؛ فرزاد رشیدی خوراسگانی


مقایسه‌ی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن 3-TIM در بیماران دچار مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

دوره 33، شماره 341، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1066-1075

معصومه پولادیان؛ مزدک گنجعلی‌خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ فرشته آل صاحب فصول؛ شریفه خسروی؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ فریبا مزروعی


بررسی فراوانی و ارتباط پلی‌مورفیسم TIM-3-1541C>T در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394، صفحه 739-746

فریبا مزروعی سبدانی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ حمید زرکش اصفهانی


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 134-143

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن TIM-3 در بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با سطح ایمونوگلوبین E تام سرمی این بیماران در شهر اصفهان

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2193-2201

مریم صدری؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ رامین قاسمی؛ صدیقه رستاقی


پلی‌مورفیسم تکرار GGC در ژن 1/GSPT3eRF و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2006-2014

زهرا یوسف‌زاده؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم Insertion/deletion5397-5383 ژن رمزگذار دومن ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلول T با آسم و سطح ایمونوگلوبولین E تام سرمی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1423-1432

هدایت‌اله شیرزاد؛ رضوان مشکات؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ رامین قاسمی؛ مرتضی هاشم‌زاده؛ علی مسیبیان؛ شهربانو پرچمی برجویی


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار CAC در ژن HOXA1 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 660-668

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی پلی‌مورفیسم ژن سوپراکسید دیسموتاز 1 و ارتباط آن با رتینوپاتی و نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در اهواز

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 442-452

جواد محمدی اصل؛ ارغوان سلیمانی‌زاده؛ حاجیه بی‌بی شهبازیان؛ حشمت اله شهبازیان؛ ندا گلچین


پلی‌مورفیسم تکرار سه نوکلئوتیدی در گیرنده‌ی نوع یک فاکتور رشد ترانسفورم‌کننده‌ی بتا و خطر ابتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1369-1377

الهه کمالی؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ پدیده کریمی؛ پریسا خردمند


مقایسه‌ی فراوانی ژنوتیپ Foxp3 در زنان با سقط مکرر خود به خود و افراد شاهد

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1141-1148

نرجس عباسی‌راد؛ حسین‌ هادی ندوشن؛ گیلدا اسلامی؛ سید علی میرغنی‌زاده


پلی‌مورفیسم DNA ماهواره‌ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1937-1944

سید مرتضی جوادی راد؛ سیمین همتی؛ منوچهر توسلی


بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1509-1516

مهدی نیکبخت دستجردی؛ بهرام اسلامی ‌فارسانی؛ روشنک ابوترابی؛ رسول صالحی؛ محمد حسین صانعی


ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1750-1759

یاسمن قائمی؛ علی‌محمد سبزقبایی؛ محسن میر محمد صادقی؛ محمد ‌هاشمی؛ بهرام سلیمانی؛ حمید میر محمد صادقی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1374-1382

سید مرتضی جوادی راد؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی