کلیدواژه‌ها = سالمند
تأثیر 10 هفته تمرینات ترکیبی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند

دوره 40، شماره 694، آذر و دی 1401، صفحه 890-899

10.48305/jims.v40.i694.0890

محمد جهان مهین؛ رویا عسکری؛ امیرحسین حقیقی؛ تکتم حجار


تأثیر گلقند (گل سرخ) بر وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف

دوره 40، شماره 694، آذر و دی 1401، صفحه 900-907

10.48305/jims.v40.i694.0900

فاطمه کاملی؛ حسین محمدزاده مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ لیلا صادق مقدم؛ علی دلشاد نوقابی


بررسی کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی استان اصفهان و ارتباط آن با افسردگی و شاخص توده‌ی بدنی

دوره 34، شماره 393، مهر و آبان 1395، صفحه 885-892

آناهیتا بابک؛ سهیلا داوری؛ پژمان عقدک؛ امید پیرحاجی؛ پگاه جهانگیری


بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2368-2373

عبدالصالح زر؛ اسکندر رحیمی؛ محمد بیژن‌پور


بررسی فراوانی نسبی پذیرش و سرانجام سالمندان بستری شده در اورژانس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

دوره 32، شماره 295، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1186-1196

پرویز کاشفی؛ حسین دارابی؛ علی مهرابی کوشکی


ارزیابی سبک زندگی سالمندان استان اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1064-1074

آناهیتا بابک؛ سهیلا داوری؛ پژمان عقدک؛ امید پیرحاجی