کلیدواژه‌ها = یائسگی
کاربرد طب مکمل برروی عملکرد جنسی زنان یائسه: : مرور سیستماتیک

دوره 41، شماره 724، مرداد و شهریور 1402، صفحه 496-510

10.48305/jims.v41.i724.0496

فهیمه طاحونه یان گل خطمی؛ دینا ابادی باویل؛ مژده بنائی


سازگاری با یائسگی از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 215-222

10.48305/jims.v41.i713.0207

منصوره خنده‌رو؛ مهرالسادات مهدیزاده؛ نوشین پیمان


بررسی تأثیر فیتواستروژن‌ها بر علایم یائسگی: یک مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-459

10.22122/jims.v36i477.9503

زهره کشاورز؛ سمیرا گلعذار؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده


بررسی اثر بارداری در دوران نوجوانی بر تراکم معدنی استخوان در دوران پس از یائسگی

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 871-877

محمدرضا سلامت؛ رضا انتظاری؛ امیرحسین سلامت؛ غلامرضا دشتی


بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 653-661

محمدرضا سلامت؛ غلامرضا دشتی؛ میثم دهقانی‌زاده؛ امیرحسین سلامت


بررسی اثربخشی بالینی داروی زولدرونیک اسید در پیشگیری و درمان پوکی استخوان دوران بعد از یائسگی زنان در مقایسه با داروهای رایج

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2104-2123

فاطمه رستمی گل‌محمدی؛ علی اکبری ساری؛ شکوفه نیک‌فر؛ مهناز عباسی؛ بتول احمدی؛ علی کاظمی کریانی


گزارش یک مورد ماستیت بروسلایی در یک خانم یائسه

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1461-1465

معصومه بیانی؛ ناصر قائمیان؛ فاطمه ایزدپناه


توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دوره 31، شماره 254، مهر و آبان 1392، صفحه 1540-1547

احمدرضا زمانی؛ سید محمد صحافی؛ پروین قلع‌ریز؛ مهدی خزائی