نویسنده = حسین عطارزاده
بررسی عیوب انکساری قبل و بعد از عمل Cross-linking در بیماران دچار کراتوکونوس

دوره 31، شماره 223، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 9-15

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ محمد رسلان؛ مصطفی قره‌باش


اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 353-361

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ لیلا رضائی؛ هوشنگ احمدیان؛ کبری نصراللهی؛ محمد رضا اخلاقی؛ حمید فشارکی؛ آزاده کرمی


مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1359-1366

حسن رزمجو؛ کبری نصراللهی؛ فرهاد جانباز؛ حمید فشارکی؛ حسین عطارزاده


مقایسه‌ی اثر دو روش جراحی PRK استاندارد و Q-value Adjusted Ablation PRK به کمک دستگاه Allegretto بر عیوب انکساری چشم

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 909-914

کبری نصراللهی؛ حسین عطارزاده؛ امین مسجدی؛ کیوان جناب؛ مروارید کاوش


بررسی اثر Photorefractive keratectomy در اصلاح هیپروپی بالای 3 دیوپتر 4 ماه پس از عمل جراحی

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ حمید فشارکی؛ اکرم ریسمانچیان؛ سید علی اکبر مرتضوی


عملکرد بینایی پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی ناشی از عمل کاتاراکت

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 62-69

سید علی اکبر مرتضوی؛ فاطمه اسلامی؛ حسین عطارزاده؛ کبری نصراللهی؛ سید محمد تقی قریشی