نویسنده = منصور ثالثی
تأثیر بالینی کورکومین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دوره 40، شماره 700، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1052-1058

10.48305/jims.v40.i700.1052

اشکان اکبری؛ پیمان متقی؛ منصور ثالثی؛ مهرناز شجاعی؛ غلامرضا عسکری؛ امیرحسین صاحبکار؛ محمد باقرنیا


مقایسه‌ی شیوع استئوپروز در زنان یائسه‌ی مبتلا و غیر مبتلا به دیابت شیرین نوع 2

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 889-900

مرتضی آقاجانپور؛ امیرحسین سالاری؛ منصور کریمی‌فر؛ احمدرضا زمانی؛ منصور ثالثی؛ پیمان متقی


نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2089-2096

رخساره معمار؛ محمدرضا مراثی؛ مجید قاسمی؛ منصور ثالثی


مطالعه‌ی سلول‌های Foxp3+ Treg در سلول‌های T-CD4+و T-CD8+ خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 30، شماره 200، مهر و آبان 1391

علیرضا عندلیب؛ مهتاب تاپاک؛ پیمان متقی؛ شادی بابازاده؛ عباس رضایی؛ منصور ثالثی


بررسی ارتباط شدت استئوپروز در زنان مبتلا به هیپوتیروییدی اولیه‌ی درمان نشده در مقایسه با زنان سالم و درمان شده

دوره 30، شماره 198، مرداد و شهریور 1391

فرح اسماعیلی؛ امیرحسین سالاری؛ منصور کریمی‌فر؛ علی کچوئی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ ندا ناظم‌زاده؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم‌زاده


بررسی پروفایل چربی خون و ارتباط آن با فعالیت بیماری آرتریت روماتویید

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2620-2627

منصور ثالثی؛ مریم امامی؛ محمود مصطفوی؛ آرش زاهد؛ زیبا فرج زادگان؛ منصور کریمی‌فر


تغییرات Anti-MCV بعد از درمان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با اندکس فعالیت بیماری

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1270-1276

منصور ثالثی؛ هنگامه جمشیدی؛ زیبا فرج زاد‌گان؛ هادی کریم‌زاده


بررسی سلول‌های CD4+Foxp3+Treg و CD8+Foxp3+Treg در مبتلایان به آرتریت روماتویید

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1412-1419

مهتاب تاپاک؛ علیرضا عندلیب؛ پیمان متقی؛ شادی بابازاده؛ عباس رضایی؛ منصور ثالثی


تأثیر بروموکریپتین بر ‌اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 344-352

منصور ثالثی؛ سمیه صادقی حداد زواره؛ پیمان نصری؛ نسرین نامداری قرقانی؛ زیبا فرج‌زاد‌گان


آیا ویتامین D بر اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28) مؤثر است؟

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 180-187

منصور ثالثی؛ زیبا فرج زاد‌گان؛ منصور کریمی‌فر


آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 266-272

منصور ثالثی؛ فرشته سلیمی؛ پروین محزونی


بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1820-1824

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم زاده؛ زهرا سید بنکدار؛ پیمان متقی؛ علی محمد فاطمی


گزارش دو مورد آرتریت روماتوئید سرونگاتیو مقاوم به درمان

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1938-1941

منصور ثالثی


معرفی یک مورد گرانولوماتوز وگنر

دوره 27، شماره 101، آذر و دی 1388، صفحه 724-731

منصور کریمی‌فر؛ مژگان کریمی‌فر؛ منصور ثالثی؛ هادی کریم‌زاده؛ زهرا سیده بنکدار؛ پیمان متقی


مقایسه سطح سرمی روی درمبتلایان به بیماری بهجت و گروه شاهد

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 217-222

کمال اصالت منش؛ احمد رضا جمشیدی؛ فرهاد شهرام؛ فریدون دواچی؛ زهرا سلیمانی؛ شهره موحدی؛ منصور کریمی فر


گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

منصور ثالثی؛ منصور کریمی فر؛ پیمان متقی؛ زهرا سید بنکدار؛ هادی کریم زاده‌؛ پروین رجبی


بررسی نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه ادرار صبح به جای اندازه‌گیری پروتئین ادرار24 ساعته در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

منصور ثالثی؛ منصور کریمی‌فر؛ زیبا فرج‌زادگان؛ کمال اصالت‌منش؛ شهرزاد خسروی؛ پروین فلاحی؛ محمود اکبریان