نویسنده = میترا حیدرپور
بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش‌های دایمی در توده های پستان و تخمدان

دوره 34، شماره 375، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 232-237

نوشین افشار مقدم؛ میترا حیدرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig

دوره 33، شماره 344، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1211-1219

میترا حیدرپور؛ محمدحسین صانعی؛ پروین رجبی؛ آذین مومنی


فراوانی تعدادی از انواع پرخطر ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه‌های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1477-1483

میترا حیدرپور؛ رسول صالحی؛ زهرا کمالی؛ حوری یراقی


با میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان استرومایی دستگاه گوارش S-100 رابطه‌ی پروتئین

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 969-973

میترا حیدرپور؛ پروین رجبی؛ محمد علی رحیم لباف زاده


بررسی بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور P33 در بافت‌های سالم و سرطانی کولورکتال

دوره 28، شماره 111، مهر و آبان 1389

مهدی نیکبخت؛ سمیه فلاح نژاد؛ میترا حیدرپور؛ بهمن رشیدی


گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 57-61

محسن میدانی؛ سعید سهیلی پور؛ فرزانه برزگر؛ میترا حیدرپور؛ حشمت اله شاکری