نویسنده = شهرزاد شهیدی
مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19

دوره 40، شماره 688، مهر و آبان 1401، صفحه 738-742

10.48305/jims.v40.i688.0738

نفیسه حسینی؛ شهرزاد شهیدی؛ مریم آویژگان


تحلیل بقای 8 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن در بیماران پیوند شده در بیمارستان نور اصفهان

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1022-1029

محسن عسکری شاهی؛ شهرزاد شهیدی؛ عبدالامیر عطاپور؛ رویا حمایتی؛ ساجده زینلی


اثر آنتی‌بادی‌های خنثی کننده بر فعالیت لیز لخته‌ی استرپتوکیناز در لومن داخلی کاتتر دایم همودیالیز

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1014-1020

عبدالامیر عطاپور؛ نوشین ‌ هاشمی؛ شهرزاد شهیدی؛ افسانه خندان


تأثیر تزریق هم زمان واکسن هپاتیت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در بیماران تحت دیالیز

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 56-64

شهرزاد شهیدی؛ نسرین نامداری فرقانی؛ مژگان مرتضوی؛ سمیه صادقی؛ هما ریحانی؛ بهزاد حیدریان


بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1879-1886

عبدالامیر عطاپور؛ دیانا طاهری؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی غیاثی


بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1655-1667

افسون امامی نائینی؛ علیرضا شکریان؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی اعظمی؛ سید حسین حجازی؛ مهدی تذهیبی


بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 997-1007

شهرزاد شهیدی؛ مژگان عظیمی؛ مرتضی محمدی؛ اکبر حسن زاده


بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

شهرزاد شهیدی؛ بهرام پاکزاد؛ مژگان مرتضوی؛ شیوا صیرفیان؛ مجتبی اکبری؛ عبدالامیر عطاپور؛ علیرضا شایگان نژاد


بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

علی مومنی؛ شهرزاد شهیدی؛ شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ سلیمان خیری