نویسنده = ‌سید ‌محمدرضا ‌صفوی
بررسی تأثیر تجویز هیدروکورتیزون وریدی (1 و 2 میلی‌گرم/کیلوگرم) بر لرز بعد از عمل سزارین با بی‌حسی نخاعی

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 821-827

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ آناهیتا هیرمن پور؛ سهیلا افضلی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر پروفیلاکتیک تزریق سولفات منیزیم و ترکیب میدازولام- کتامین بر لرز حین بی‌حسی نخاعی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1097-1105

عظیم Reza هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ سیمین منصوریان


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

دوره 34، شماره 393، مهر و آبان 1395، صفحه 893-900

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ نیلوفر کیانی؛ نینا کیانی؛ الناز کشاورزی


بررسی تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر تغییرات قلبی- عروقی به تحریک لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 337، مرداد و شهریور 1394، صفحه 827-834

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ ندا دفتری فرد؛ الهه رحمانی‌خواه


بررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2182-2192

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ پرویز کاشفی؛ محمدعلی عطاری؛ مرتضی حیدری؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ مسعود ناظم؛ قاسم محمد شریفی؛ الهام قربانی؛ حبیب جلالی


بررسی رابطه‌ی بین استفاده از کلوپیدوگرل با میزان خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون حین و بعد از عمل پیوند عروق کرونر

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2382-2389

کیوان باقری؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ محمد علی عطاری؛ مسعود ناظم؛ جواد احمدی؛ مهدی خزایی


بررسی میزان تأثیر سولفات منیزیم بر فشار خون و ضربان قلب بعد از الکتروشوک درمانی

دوره 31، شماره 255، آذر و دی 1392، صفحه 1569-1578

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی همامی؛ مهرداد صالحی؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ مهرداد مسعودی‌فر؛ مسعود ناظم؛ فهیمه مهدی‌زاده؛ شهناز بارورز کوچه قلعه


تأثیر پروفیلاکتیک دگزامتازون تزریقی، غرغره‌ی کتامین و ترکیب دگزامتازون تزریقی و غرغره‌ی کتامین بر گلو درد و خشونت صدا بعد از خارج کردن لوله‌ی تراشه

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 933-943

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ ارغوان فریبرزی‌فر؛ شهناز بارورز؛ مهناز سلیمانی


بررسی ‌تأثیر ‌افزودن ‌دوز ‌کم ‌کتامین ‌به ‌‌رمی‌‌فنتانیل ‌و میدازولام ‌تحت ‌بی‌‌حسی ‌موضعی ‌بر ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌جراحی ‌شکستگی ‌بینی

دوره 30، شماره 198، مرداد و شهریور 1391

‌مجتبی ‌رحیمی؛ ‌عظیم ‌هنرمند؛ ‌فاطمه ‌نادری؛ ‌سید ‌محمدرضا ‌صفوی؛ ‌سید ‌مرتضی ‌حیدری


اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1505-1512

امید آقاداودی؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ سعید پورصیرفی