نویسنده = عظیم هنرمند
بررسی ارتباط بین میانگین فشار شریانی طی پمپ قلبی- ریوی و بروز دلیریوم بعد از عمل بای‌پس عروق کرونر

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1358-1363

کیوان باقری؛ عظیم هنرمند؛ سید جمال‌الدین حسینی موسی


بررسی تأثیر تجویز هیدروکورتیزون وریدی (1 و 2 میلی‌گرم/کیلوگرم) بر لرز بعد از عمل سزارین با بی‌حسی نخاعی

دوره 35، شماره 438، مرداد و شهریور 1396، صفحه 821-827

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ آناهیتا هیرمن پور؛ سهیلا افضلی


بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم بیماران مولتیپل تروما در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران

دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395، صفحه 919-926

سعید عباسی؛ عظیم هنرمند؛ سهیلا مسعودی؛ سیدامیرحسین محسن زاده


بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

دوره 34، شماره 393، مهر و آبان 1395، صفحه 893-900

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ نیلوفر کیانی؛ نینا کیانی؛ الناز کشاورزی


بررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2182-2192

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ پرویز کاشفی؛ محمدعلی عطاری؛ مرتضی حیدری؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ مسعود ناظم؛ قاسم محمد شریفی؛ الهام قربانی؛ حبیب جلالی


بررسی ‌تأثیر ‌افزودن ‌دوز ‌کم ‌کتامین ‌به ‌‌رمی‌‌فنتانیل ‌و میدازولام ‌تحت ‌بی‌‌حسی ‌موضعی ‌بر ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌جراحی ‌شکستگی ‌بینی

دوره 30، شماره 198، مرداد و شهریور 1391

‌مجتبی ‌رحیمی؛ ‌عظیم ‌هنرمند؛ ‌فاطمه ‌نادری؛ ‌سید ‌محمدرضا ‌صفوی؛ ‌سید ‌مرتضی ‌حیدری