کلیدواژه‌ها = ورزش
مقایسه تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر بیان miR-195 در رت ‌های صحرایی نر مبتلا به کاردیومیوپاتی دیابتی

دوره 40، شماره 704، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1128-1137

10.48305/jims.v40.i704.1128

مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ فرشته شهیدی؛ نعمت اله نجاتمند


نقش فعالیت بدنی و ورزش در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در ایران

دوره 38، شماره 582، مرداد و شهریور 1399، صفحه 477-488

10.22122/jims.v38i582.12983

محمدحسن علمازاده؛ محمد فرامرزی


مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1908-1917

فاطمه اشراقی جزی؛ حجت‌اله علائی؛ حمید عزیزی ملک‌آبادی؛ علی اصغر پیله‌وریان؛ مهین غروی نائینی؛ محمد صالح احمدی؛ عماد شاه منصوری؛ زهرا سیاهمرد


بررسی ارتباط مقاومت قدامی بینی با زمان تبدیل اجباری تنفس بینی به تنفس بینی دهانی در مردان سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1501-1508

محمدرضا علیپور؛ امیرحسین بیات؛ رعنا کیهان‌منش؛ سعید خامنه؛ زیبا شعاریان


اثر ورزش بر یادگیری و حافظه در رت‌های آلزایمری شده پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن‌های طرفی مغز

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1142-1149

مهدیه یوسفی؛ پرهام رئیسی؛ حجت اله علایی؛ علی اصغر پیله وریان