کلیدواژه‌ها = سونوگرافی
مقایسه‌ی سرعت هدایت و سطح مقطع عصب مدین در مچ دست افراد سالم با و بدون مچ دست مکعبی شکل

دوره 41، شماره 709، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 118-123

10.48305/jims.v41.i709.0118

سعید خسروی؛ شیلا حقیقت؛ پروین فطرس


بررسی میزان توافق بین یافته‌های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی

دوره 37، شماره 548، آذر و دی 1398، صفحه 1180-1184

10.22122/jims.v37i548.11416

اشرف محبوبی؛ حبیب فرهمند؛ ناصر قائمیان؛ جعفر احمدی؛ سعید بهشتیان‌نژاد؛ سکینه کمال آهنگر


بررسی توجیه‌پذیری خدمات سونوگرافی ارایه ‌شده برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد در طی یک سال

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 438-442

10.22122/jims.v37i525.11907

میلاد کبیری؛ الهام رئیسی؛ عبدالمجید طاهری؛ حسین اعظمی؛ محمد علی دیانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ جمشید عبدوی


بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت توده‌های گردنی

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 270-276

10.22122/jims.v36i472.9530

نظام‌الدین برجیس؛ مهناز فصولی؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی ارزش اسکن رادیوایزوتوپ و سونوگرافی در تشخیص ریفلاکس معده به مری در اطفال 2 تا 13 ساله‌

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 447-452

حسین صانعیان؛ محسن قربانی؛ جمال فقیهی‌نیا