کلیدواژه‌ها = نوزادان
روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391

دوره 38، شماره 582، مرداد و شهریور 1399، صفحه 469-476

10.22122/jims.v38i582.12798

رضا خدیوی؛ منیرالسادات میرنصیری؛ سارا فاضلیان؛ محمد آقابابایی بادی


تأثیر آرام‌سازی مادران به روش Benson بر گازهای خون شریانی بند ناف نوزادان

دوره 37، شماره 536، مرداد و شهریور 1398، صفحه 864-868

10.22122/jims.v37i536.11950

پروین زرین‌قلم؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ محمد مجلی


چگالی انرژی رژیم غذایی مادر شیرده و روند رشد نوزاد

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 393-399

مائده مرادی؛ محمد رضا مرآثی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ لیلا آزادبخت


روند میزان ابتلا به سپسیس و مننژیت در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ (NICU) طی یک دوره‌ی 4 ساله

دوره 33، شماره 347، مهر و آبان 1394، صفحه 1349-1356

پروانه صادقی مقدم؛ محسن اخوان سپهی؛ نفیسه ترقی دلگرم؛ محمد آقاعلی


بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1263-1269

سید حسین فخرایی؛ محمد کاظمیان؛ سید ابوالفضل افجه؛ مسعود روضاتی؛ آرمین‌دخت شاه ثنایی


ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 824-830

معصومه رشیدی؛ محمد حسین رامشت؛ رضا روزبهانی؛ مجید غیاث؛ نغمه‌السادات دهدشتی؛ پریناز پورصفا