نویسنده = فرزین خوروش
بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به هپاتیت C

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-55

بهروز عطایی؛ زهرا اخوان قربانی؛ فرزین خوروش؛ امیرمحمد عطایی


بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 364-371

فرزین خوروش؛ سعید عباسی؛ نرگس خمارباقی؛ داریوش شکری؛ محمد رضا آخوند؛ سودابه رستمی


عفونت با ویروس هپاتیت B

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

علیرضا امامی نائینی؛ کتایون طایری؛ فرزین خوروش؛ سحر امامی نائینی


بررسی فراوانی آلودگی با Transfusion Transmitted Virus به روش مولکولی PCR در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی

دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391

بهروز عطایی؛ علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا یزدانی؛ عباسعلی جوادی؛ مهدی عطایی


بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 837-842

بهروز عطایی؛ مهرداد صالحی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ عاطفه السادات مرتضوی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ آناهیتا بابک


بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 940-946

بهروز عطایی؛ مهرداد عسگریان؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ آناهیتا بابک؛ زهرا امینی پزوه؛ انیس بستاکیان


بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1056-1061

بهروز عطایی؛ آتوسا ادیبی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ پریسا فرزانه فر؛ نازیلا کسائیان


عفونت توکسوپلاسما گوندی در حاملگی: مزایا و معایب تشخیص توسط سرولوژی

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش


باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 43-38

فرزین خوروش؛ محمد فصبحی دستجردی؛ کامیار مصطفوی زاده؛ امیر الهی فر


تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 8-1

کامیار مصطفوی زاده؛ محمد فصیحی دستجردی؛ سینا مباشری زاده؛ فرزین خوروش؛ فریبرز کیانپور