نویسنده = مسعود امینی
بررسی جهش R434X ژن Dual oxidase 2 (DUOX2) در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید دایمی و گذرا

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1745-1752

امید خوشنود؛ محمد حسن تاج الدینی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


ارتباط میکروآلبومینوری و ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

زهرا ملاباشی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مسعود امینی؛ رسول صالحی


ارزیابی آستانه‌ی TSHتعیین شده برای فراخوان نوزادان در طرح غربال‌گری تیرویید

دوره 30، شماره 189، خرداد و تیر 1391

زهرا آقانوری؛ محمود افشاری؛ محمود سلامی؛ مسعود امینی


بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و ژن VacA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از طریق PCR نمونه‌ی مدفوع

دوره 30، شماره 179، فروردین و اردیبهشت 1391

لطیفه عبداللهی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مسعود امینی؛ رسول صالحی


تأثیر درمان با مهار کننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بر شاخص‌های اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1224-1228

آلاله قیصری؛ شقایق د حق‌جوی جوانمرد؛ روح‌اله شیرزادی؛ مسعود امینی


موتاسیون ژن Dual Oxidase 2 در بیماران مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیرویید دایمی ‌و گذرا

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 588-595

نوشین رستم‌پور؛ محمد حسن تاج‌الدینی؛ مهین‌ هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ حسین صانعیان؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 537-545

شیما صالحی ابری؛ مهین ‌هاشمی پور؛ شقایق حق‌ جوی جوانمرد؛ نفیسه اسماعیل؛ مسعود امینی؛ رویا کلیشادی؛ اکبر حسن‌زاده


اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1024-1031

الهام فقیه ایمانی؛ مسعود امینی؛ آتوسا ادیبی؛ زهره نادری؛ پیمان ادیبی


کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-27

سید محسن حسینی؛ مهدی تذهیبی؛ مسعود امینی؛ اصغر زارع؛ حسن جهانی هاشمی؛ ساره روستا


اثربخشی سالسالات در کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 536-542

الهام فقیه ایمانی؛ مسعود امینی؛ حسن رضوانیان؛ زهرا فقیه ایمانی؛ علی طغیانی؛ مریم زارع؛ پیمان ادیبی


آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 103-95

مهدی سالک؛ همایون رفعتی؛ مهین هاشمی پور؛ پونه معمار اردستانی؛ حسین نژادنیک؛ مسعود امینی؛ سید محسن حسینی


مقایسة میانگین سطح سرمی HBs آنتی‌بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 71-65

سید محمد رضا خادمی؛ مسعود امینی؛ بهروز عطائی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ پریسا شعاعی