نویسنده = احمد چیت ساز
علایم روان‌شناختی در بیماران با شکایت سرگیجه مزمن

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 332-342

احمد چیت ساز؛ فریبرز خوروش؛ علی غلامرضایی؛ آزاده نورمحمدی


گزارش مورد: دیسفاژی به عنوان اولین علامت در بیماری ویلسون

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 78-81

احمد چیت‌ساز


ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی سردرد میگرنی در بیماران کلینیک نورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

فرود آقاپور زنگنه؛ احمد چیت ساز؛ محمدرضا نجفی؛ رسول نوروزی


بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2875-2882

محمد‌هادی شمسایی؛ آزاده توانگر؛ احمد چیت ساز؛ مجتبی اکبری؛ محمد سعادت‌نیا


بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2527-2533

آزاده توانگر؛ محمد هادی شمسایی؛ احمد چیت ساز؛ مجتبی اکبری؛ محمد سعادت نیا


معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترآل در بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 29، شماره 158، آذر و دی 1390، صفحه 1606-1615

گلیتا امساکی؛ حسین مولوی؛ احمد چیت‌ساز؛ مهسا موحد ابطحی؛ کریم عسگری


حرکات غیرطبیعی با منشأ سایکوژنیک

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 882-883

احمد چیت ساز


سر دردهای اولیه: طبقه بندی و تشخیص

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 551-561

عباس قربانی؛ احمد چیت ساز


اروماندیبولار دیستونیا

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 351-352

احمد چیت ساز


فاکوماتوزها (سندرم های نوروکوتانئوس) استورج – وبر (SWS

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

احمد چیت ساز


فاکوماتوزها (سندرم های نوروکوتانئوس): توبروز اسکلروز

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 102-103

احمد چیت ساز