نویسنده = سیمین همتی
بررسی اثر درمانی ترکیب امواج فراصوت و داروی شیمی‌درمانی داکاربازین بر روی رده‌ی سلولی ملانوما

دوره 40، شماره 657، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 17-22

10.48305/jims.2022.16282

آرمان اسماعیل‌زاده؛ احمد شانئی؛ ندا عطاران؛ سیدحسین حجازی؛ سیمین همتی


مطالعه‌ی ارتباط بین چند شکلی توالی تکراری CA در ژن c-src با خطر ابتلا به سرطان پروستات

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1587-1592

10.22122/jims.v35i454.8171

محمدامین اژه‌ای؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


پلی‌مورفیسم تکرار GGC در ژن 1/GSPT3eRF و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2006-2014

زهرا یوسف‌زاده؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال؛ 29EORTC QLQ-CR

دوره 32، شماره 276، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 228-242

ندا خزائلی؛ پرستو گلشیری؛ زیبا فرج زادگان؛ سیمین همتی؛ علیرضا عموحیدری؛ محمدرضا حکیمیان؛ محمدحسن امامی؛ علی غلامرضایی


فاکتور آزاد کننده‌ی یوکاریوتی شماره‌ی 3 و احتمال ابتلا به سرطان پستان

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2467-2475

محبوبه میری؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی


بررسی فراوانی جهش‌های ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2217-2224

محمد حسن تاج‌الدینی؛ حورا خادم؛ معراج پورحسین؛ میرعلیمحمد سبزقبائی؛ سیمین همتی؛ حمید میرمحمد صادقی


بررسی عوامل مؤثر در ایجاد لنفادم بعد از درمان اولیه‌ی کارسینوم مهاجم پستان

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1753-1758

سیمین همتی؛ هاجر جباری؛ مجتبی اکبری؛ مینا تجویدی؛ پوریا عادلی رانکوهی


ارتباط تغییرات ژنتیکی ناحیه‌ی Yq11.223 با ناباروری مردان در جمعیت اصفهان

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 707-714

مجید متولی باشی؛ زهره حجتی؛ زهرا رضایی؛ سیمین همتی


ارتباط سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ توسط مطالعه‌ی پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعالیت متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 518-525

مجید متولی‌باشی؛ جعفر ملکی؛ سیمین همتی؛ حسن کربکندی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1374-1382

سید مرتضی جوادی راد؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی


بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان

دوره 28، شماره 105، فروردین و اردیبهشت 1389

سیمین همتی؛ امید اثناعشری؛ مجتبی اکبری؛ یوسف جواد زاده