نویسنده = سعید عباسی
مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 40، شماره 667، خرداد و تیر 1401، صفحه 231-239

10.48305/jims.v40.i667.0231

بابک علی کیایی؛ سعید عباسی؛ نرگس خطیب؛ سید تقی هاشمی؛ حسین محجوبی پور


تأثیر ویتامین D در پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

دوره 38، شماره 590، مهر و آبان 1399، صفحه 649-654

10.22122/jims.v38i590.13254

سعید عباسی؛ بابک علی‌کیایی؛ پرویز کاشفی؛ بیتا حاتم‌زاده


عوامل مرتبط با اسیدیته‌ی معده‌ی بیماران با شرایط بحرانی: رویکردی جهت تجویز منطقی داروهای سرکوب کننده‌ی اسید معده

دوره 36، شماره 508، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1517-1525

10.22122/jims.v36i508.10580

سعید عباسی؛ شادی فرسایی؛ نیلوفر رفیع نظری؛ مرجان منصوریان؛ پیمان ادیبی


بررسی شدت درد در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر اساس معیار Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

دوره 36، شماره 507، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1505-1510

10.22122/jims.v36i507.10760

سعید عباسی؛ پرویز کاشفی؛ سید تقی هاشمی؛ محمد فرید مسائلی


بررسی ارتباط اسیدوز با بروز کواگولوپاتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 135-142

پرویز کاشفی؛ سعید عباسی؛ محمدجواد جهانگیری


بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم بیماران مولتیپل تروما در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران

دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395، صفحه 919-926

سعید عباسی؛ عظیم هنرمند؛ سهیلا مسعودی؛ سیدامیرحسین محسن زاده


مقایسه‌ی کیفیت دو نوع از محلول‌های تغذیه‌ی روده‌ای ( تجاری و غیر تجاری) و بررسی توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای تغذیه‌ای بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 594-604

ناهید رمضانی جلفایی؛ محمدحسین روحانی؛ مریم میرلوحی؛ مینا باباشاهی؛ سعید عباسی؛ پیمان ادیبی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ لیلا آزادبخت


بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 364-371

فرزین خوروش؛ سعید عباسی؛ نرگس خمارباقی؛ داریوش شکری؛ محمد رضا آخوند؛ سودابه رستمی


بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1334-1340

حمید سریزدی؛ غلامرضا خلیلی؛ مسعود شهبازی؛ سعید عباسی؛ غلامرضا مهاجری؛ علی حکمت‌نیا


میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 20-27

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ سعید عباسی؛ ندا مقاره عابد؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ محمد عیدی


بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1267-1274

سعید عباسی؛ ریحانک طلاکوب؛ فرهاد سلطانی؛ حسینعلی یوسفی