نویسنده = غلامرضا مهاجری
بررسی ارزش تشخیصی Fine needle aspiration در مقایسه با Core needle biopsy در زنان مبتلا به توده‌ی پستان

دوره 30، شماره 175، فروردین و اردیبهشت 1391

غلامرضا مهاجری؛ هبه خضره؛ علی مهرابی کوشکی؛ حمیدرضا مهاجری؛ محمدرضا مهاجری؛ مهری فقیهی


بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1334-1340

حمید سریزدی؛ غلامرضا خلیلی؛ مسعود شهبازی؛ سعید عباسی؛ غلامرضا مهاجری؛ علی حکمت‌نیا


جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی بافت سرطانی کولون در محیط in vitro

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1356-1364

حمیدرضا میرزایی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمد حسین صانعی؛ سید محسن حسینی؛ غلامرضا مهاجری؛ عباس طباطبایی؛ مظفر ‌هاشمی


میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 20-27

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ سعید عباسی؛ ندا مقاره عابد؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ محمد عیدی


بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 759-766

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ مهشید حقیقی؛ سیدعباس طباطبایی؛ سیدمظفر هاشمی؛ مسعود امامی؛ وحید گوهریان


کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ رضا اشراقی سامانی؛ روح اله سبحانی


عوارض تنفسی پس از ازوفاژکتومی ترانس‌هیاتال

دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388، صفحه 394-399

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ رضا اشراقی سامانی؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان


عوامل پیش‭بینی‭کننده بروز تنگی آناستوموز ازوفاگوگاستروستومی بعد از ترانس هیاتال ازوفاژکتومی

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 317-324

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ امیر حسین داورپناه جزی