نویسنده = نرگس معتمدی
اطلاع‌رسانی خطر (Risk Communication) در بحران پاندمی COVID-19

دوره 38، شماره 570، خرداد و تیر 1399، صفحه 227-230

10.22122/jims.v38i570.12912

زیبا طاهریان؛ نرگس معتمدی


بررسی ارتباط کیفیت خواب با شاخص توانایی شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 542-547

10.22122/jims.v37i527.8571

احمد محمودیان؛ کیوان ایران‌نژاد؛ علیرضا مرتضوی؛ نرگس معتمدی


بررسی فراوانی وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 14-11 ساله‌ی استان اصفهان در سال 1394

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 372-377

10.22122/jims.v37i523.11331

نرگس معتمدی؛ علی پوردشتیان یزدی؛ آرمیندخت شاه‌ثنایی؛ زیبا فرج‌زادگان


بررسی عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شاخص‌های انتروپومتریک در پسران 11-9 ساله‌ی شهر اصفهان در سال‌های 95-1394

دوره 36، شماره 473، خرداد و تیر 1397، صفحه 284-291

10.22122/jims.v36i473.8656

زهرا دانا سیادت؛ زیبا فرج‌زادگان؛ شهرام قاسم‌زاده؛ نرگس معتمدی


ارزیابی افسردگی، اضطراب و استرس در داوطلبان اهدای کلیه غیر فامیل

دوره 35، شماره 464، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1962-1968

10.22122/jims.v35i464.9109

محمدرضا شعربافچی؛ فاطمه رجبی؛ علیرضا حق‌شناس؛ نرگس معتمدی؛ سیده زینب موسوی


بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزش از راه دور بر دانش و نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1496-1506

رضا خدیوی؛ شهاب‌الدین میلانی؛ مریم کریمی خوزانی؛ نرگس معتمدی؛ طاهره مقدس


شیوع تشنج‌های ایزوله، تکرار شونده و پایدار در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با عوامل مختلف

دوره 34، شماره 395، مهر و آبان 1395، صفحه 958-962

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ افسانه منطقی؛ احمد یراقی؛ نرگس معتمدی


بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 495-504

زیبا فرج‌زادگان؛ پریسا سعیدی؛ نرگس معتمدی