کلیدواژه‌ها = فراوانی
بررسی فراوانی وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 14-11 ساله‌ی استان اصفهان در سال 1394

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 372-377

10.22122/jims.v37i523.11331

نرگس معتمدی؛ علی پوردشتیان یزدی؛ آرمیندخت شاه‌ثنایی؛ زیبا فرج‌زادگان


بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال‌های 93-1392

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 197-202

مهدی کرمی؛ حسین مهدیان؛ محمد مومنی


بررسی روند فراوانی عمل کاتاراکت اکتسابی در ساکنین اصفهان

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1489-1496

فرهاد فاضل؛ آتوسا جلوانی؛ زیبا فرج‌زادگان


بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 792-799

علی‌اصغر فرازی؛ معصومه صوفیان؛ منصوره جباری اصل؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح‌اله کشاورز


فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 638-643

حسن رزمجو؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ زهرا السادات ابطحی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند