کلیدواژه‌ها = میدازولام
بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1799-1805

10.22122/jims.v35i460.8900

پرویز کاشفی؛ نازنین مهین‌پرور؛ مریم خلیفه سلطانی خواجویی؛ پژمان منصوری؛ شاهین ثنایی


بررسی تأثیر تجویز پیشگیرانه‌ی میدازولام بر سردرد، درد عضلانی و تهوع و استفراغ پس از الکتروشوک درمانی و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 26-31

بهزاد ناظم رعایا؛ امیرحسین محمدی؛ جمشید نجفیان؛ داریوش مرادی فارسانی


تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1296-1303

مهران رضوانی؛ ریحانک طلاکوب؛ آمنه حاج علیخانی