کلیدواژه‌ها = سوختگی
بررسی عفونت‌های قارچی در زخم‌های بیماران سوختگی در اصفهان

دوره 35، شماره 447، مهر و آبان 1396، صفحه 1225-1232

بیان کمشکی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ سیما یادگاری


تعیین جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی در یزد

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 422-427

سحر سادات عمادی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ مجید ابراهیم‌زاده؛ گلنار ایزدی؛ اکرم استانی


تأثیر 8 ماه تمرین مقاومتی بر سطوح GH (Growth hormone)، 3IGFBP (3Insulin-like growth factor binding protein) و 1IGF (1Insulin-like growth factor) پلاسمای دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 388-407

نسیم بهزادنژاد؛ سید محمد مرندی؛ فهیمه اسفرجانی؛ احمد عابدی؛ فرشته بردیا


مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 41-48

محمود عمرانی فرد؛ امیر مهدی انصاری؛ نوشین جاذبی؛ رضا روزبهانی؛ مجتبی اکبری


بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1802-1807

شهریار لقمانی؛ علیرضا بحری نجفی