کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 587-592

10.48305/jims.v40.i682.0587

معصومه کرم پور نجف آبادی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ احمد شانئی


بررسی تأثیر نشانگرهای تومور ER، Her2 و Ki67 بر روی بقای بلند مدت و کوتاه مدت زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته‌ی Bayesian

دوره 37، شماره 542، مهر و آبان 1398، صفحه 1074-1079

10.22122/jims.v37i542.12105

مرتضی محمدزاده؛ حسین فلاح‌زاده؛ نیما پهلوانی؛ فریبا بینش؛ ویدا پهلوانی


بررسی تأثیر جلسات آموزشی زوجین بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با ماستکتومی

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-8

10.22122/jims.v37i513.9771

محمدرضا شعربافچی؛ فاطمه رجبی؛ فروغ شش بلوکی؛ سلیمان قادری؛ مریم فیاضی؛ سیده زینب موسوی


بررسی ارتباط بین حس انسجام و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه پس از شیمی‌درمانی

دوره 36، شماره 511، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1622-1627

10.22122/jims.v36i511.10993

زیبا فرج‌زادگان؛ فرزاد گلی؛ پریناز شیرانی


بررسی عملکرد غربالگری سرطان پستان و ارتباط آن با باورهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397، صفحه 1234-1241

10.22122/jims.v36i500.10790

مرضیه ساعی قره ناز؛ حمیده محدثی؛ معصومه عابد؛ طیبه درونه؛ فاطمه سلمانی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ ویدا قاسمی؛ گیتی ازگلی


دریافت اسید فولیک و خطر سرطان پستان: مقاله‌ی مروری

دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397، صفحه 1248-1260

10.22122/jims.v36i500.10412

حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب مقدم؛ زمزم پاک‌نهاد


افزایش پوشش پروتئوم سلول‌های Hs578T، متعلق به سرطان پستان، در نمایه‌ی الکتروفورز دو بعدی با حذف کارآمد مداخله‌گرهای غیر پروتئینی

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 216-220

10.22122/jims.v36i471.9539

حمیدرضا عباسی؛ ندا سرای‌گرد افشاری؛ ندا محمدی؛ محمد مراد فرج‌اللهی؛ رضا فلک


اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی قبل و بعد از القای سرطان پستان بر سطح سرمی آیریسین و رشد تومور در موش Balb/c

دوره 35، شماره 459، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1775-1784

10.22122/jims.v35i459.9266

سمانه خلیق‌فرد؛ حمید رجبی؛ رضا قراخانلو؛ سولماز خلیق‌فرد؛ وحید ستوده؛ علی محمد علیزاده


بررسی ارتباط لنفوسیت‌های T سیتوتوکسیک Cd8 و سایر مشخصات بالینی و آسیب‌شناسی با بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1309-1314

سیمین همتی؛ میترا حیدرپور؛ آوات فیضی؛ فاطمه ابوطالبیان


بررسی دز جذبی قفسه‌ی سینه با دو انرژی مختلف الکترون در درمان سرطان پستان

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 796-800

داریوش شهبازی گهرویی؛ عباس گوکی‌زاده؛ محبوبه سهرابی؛ زهرا عرب بافرانی


اثر عصاره‌ی آبی بذر گیاه زنیان بر تغییرات میزان رونویسی از ژن‌های کد کننده‌ی گیرنده‌های Transforming Growth Factor-Beta (TGF-beta) در سلول سرطانی

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 801-806

مرضیه علی‌خانی؛ فروزان کریمی؛ حسن دربندی تمیجانی؛ سریرا شهنواز؛ شیما رسولی؛ محمد کمالی نژاد؛ احد خلیل‌نژاد؛ محمدرضا سهرابی


بهینه‌سازی تخلیص اسپورامین سیب‌زمینی شیرین [Ipomoea Batatas (L.) Lam] و بررسی اثر ضد تکثیری آن بر سلول‌های سرطان پستان، رده‌ی MCF-7

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 565-570

مرضیه قیومیان؛ عادله علی هاشمی؛ مریم امیدی اسکویی؛ ایرج نیکوکار؛ آزاده کبیری


بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تکرارهای دوتایی CA در اینترون شماره‌ی 2 ژن src و خطر ابتلا به سرطان پستان

دوره 35، شماره 419، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 87-92

غزاله حافظی؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری