دوره و شماره: دوره 39، شماره 638، 1400 
وجود هم‌زمان سایتومگالوویروس در سرم بیماران مبتلا به لوسمی

صفحه 610-616

10.22122/jims.v39i638.13266

ترانه راه نو؛ محمد حسن شاه‌حسینی؛ طاهر محمدیان؛ آتوسا فردوسی


میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399

صفحه 625-630

10.22122/jims.v39i638.14259

مهناز سامی؛ حسین یوسفی دارانی؛ حسینعلی یوسفی؛ رضا کلانتری؛ نادر پسته چیان