نویسنده = زهرا شهشهان
بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1957-1966

هادی غضنفری؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمدرضا مرآثی؛ محمدحسین صانعی؛ وجیهه استادی؛ نیلوفر حسن‌نژاد


مکانیسم‌های مقاومت به شیمی‌درمانی در تومورهای مشتق از سلول‌های بنیادی سرطانی

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

حمیدرضا میرزائی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ محمد سلیمانی؛ حمید کلانتری؛ حامد میرزائی؛ محمد اقبالی؛ محسن چمن‌آرا؛ محمد حسن تاج‌الدینی


جداسازی و تکثیر سلول‌های بنیادی بافت سرطانی کولون در محیط in vitro

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1356-1364

حمیدرضا میرزایی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمد حسین صانعی؛ سید محسن حسینی؛ غلامرضا مهاجری؛ عباس طباطبایی؛ مظفر ‌هاشمی


هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 615-620

حمید کلانتری؛ احمد میرزاباقی؛ مجتبی اکبری؛ مریم کلانتری؛ زهرا شهشهان


اسهال

دوره 29، شماره 138، خرداد و تیر 1390، صفحه 586-587

حمید کلانتری


مقایسه‌ی نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 475-482

حمید کلانتری؛ سید عبدالحنان حسینی؛ مجید یاران؛ آناهیتا بابک


هپاتیت ویروسی

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 155-156

حمید کلانتری


یافته‌های کولونوسکوپی

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1714-1715

حمید کلانتری


بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1464-1470

زهرا شهشهان؛ مجتبی اکبری؛ سید مرتضی حیری طباطبائی زواره


سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1304-1309

حمید کلانتری؛ سیدمحمد نوریان


نگاهی به اعماق

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

حمید کلانتری