نویسنده = محمدرضا نجفی
مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزش ذهن‌آگاهی و آموزش یادآوری خاص بر حافظه‌ی بیماران دچار سکته‌ی مغزی ایسکمیک

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 961-968

نگار کریمیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ کریم عسگری؛ حمیدرضا عریضی؛ محمدرضا نجفی


سندروم وقفه‌ی تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده

دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392، صفحه 1208-1215

محمدرضا نجفی؛ عادله دادخواه؛ علی مهرابی کوشکی؛ معصومه علیجان‌پور


کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 30، شماره 206، مهر و آبان 1391

محمدرضا نجفی؛ احمد چیت‌ساز؛ زهرا عسکریان


ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی سردرد میگرنی در بیماران کلینیک نورولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

فرود آقاپور زنگنه؛ احمد چیت ساز؛ محمدرضا نجفی؛ رسول نوروزی


مقایسه‌ی سطح پلاسمایی بتاناتریورتیک پپتید مغزی در بیماران دمانس عروقی و بیماران با سابقه‌ی سکته‌ی مغزی بدون دمانس

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

محمد سعات نیا؛ محمدرضا نجفی؛ افشان فرشاد مهر؛ سید مهدی صادقیه


بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1690-1695

سید علی موسوی؛ محمدرضا نجفی؛ حشمت‌اله ویس کرمی؛ علی مهرابی کوشکی


رابطه‌ی تعارضات زناشویی و برخی عوامل جمعیت شناختی با شانس ابتلا به سردرد‌های میگرنی

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

امراله ابراهیمی؛ محمدرضا نجفی؛ علی مهرابی؛ زهره صادقی