کلیدواژه‌ها = سزارین
اثر دو داروی ساکسینیل‌کولین و رمی‌فنتانیل بر کیفیت اینتوباسیون هنگام القای بیهوشی در سزارین انتخابی

دوره 35، شماره 451، آذر و دی 1396، صفحه 1432-1437

حامد عبدالهی؛ کورش تیرگر فاخر؛ مهناز اسکندری؛ سمیه مهرپور؛ ناهید اسکندری؛ راضیه عرفانی؛ محمد مهدی آقایی اصفهانی


بررسی اثر بی‌حسی نخاعی به عنوان عامل خطر در ایجاد کمردرد در زنان بعد از انجام سزارین

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 32-37

همایون تابش؛ سید بهرام سیف؛ فرناز فرخ‌نیا؛ مجید رضوانی؛ آرین تابش


مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 505-514

حمیدرضا بهمنی؛ سید ابراهیم صادقی؛ لادن حسینی پناه


بررسی تأثیر صوت قرآن کریم بر روی میزان اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 601-610

تاج السادات علامه؛ میترا جبل عاملی؛ خدیجه لرستانی؛ مجتبی اکبری


تأثیر نوع زایمان بر ایجاد بی اختیاری استرسی ادرار در مادران، 6 ماه پس از زایمان اول

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 218-223

مینو موحدی؛ محسن سعیدی گراغانی؛ مجتبی اکبری؛ مژده قاسمی


بررسی مقایسه‌ای اثر ضد درد پتیدین به دو روش تزریق داخل عضلانی و استفاده از پمپ وریدی (کنترل درد توسط بیمار) پس از سزارین

دوره 29، شماره 130، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 215-221

عطاءاله قهیری؛ فرزانه فریدونی؛ فاطمه عبدی؛ امید کیان صدر