کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی‌بیوتیکی
شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین

دوره 40، شماره 680، مرداد و شهریور 1401، صفحه 532-538

10.48305/jims.v40.i680.0532

بهناز زنگنه کمالی؛ داریوش شکری؛ سید مهدی قاسمی


فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان

دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736

10.22122/jims.v39i643.14459

فاطمه السادات زرکش اصفهانی؛ فرشته قندهاری؛ بهرام نصر اصفهانی؛ کیوان بهشتی مآل


بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه

دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455

10.22122/jims.v39i629.14241

سارا ابوالقاسمی؛ شبنم طهرانی؛ شهناز سالی؛ مونا اتفاقی؛ سپیده خدرزاده


بررسی فراوانی ژن‌های پلاسمیدی مقاومت به کینولون qepA و aac(6')-Ib-cr در جدایه‌های Klebsiella Pneumoniae بیماران مبتلا به عفونت ادراری در یزد

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1579-1586

10.22122/jims.v35i454.7726

گلنار ایزدی؛ هنگامه زندی؛ امین دهقان بنادکوکی؛ سحر السادات عمادی؛ محمود وکیلی؛ اکرم آستانی


بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتامازی AmpC در جدایه‌های Escherichia Coli مولد عفونت ادراری جدا شده از بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان‌های شهر یزد در سال 1394

دوره 35، شماره 451، آذر و دی 1396، صفحه 1444-1451

علی منصوری؛ اکرم آستانی؛ هنگامه زندی؛ سحرسادات عمادی؛ علیرضا ترکی؛ محمود وکیلی


بررسی مولکولی اینتگرون‌های کلاس I و II در میان ایزوله‌های اشرشیاکلی‌ جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری کودکان بیمارستان امام رضای )ع( شهر کرمانشاه

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1171-1177

سیاوش وزیری؛ رامین عبیری؛ فیض‌اله منصوری؛ امیرهوشنگ الوندی؛ محسن عزیزی؛ بنفشه حسنوند؛ مریم میرزایی؛ میترا همتی؛ کمال احمدی


فراوانی ژن‌های blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در ایزوله‌های Escherichia Coli جدا شده از نمونه‌های ادراری کودکان در کرمانشاه

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 551-557

غلامرضا یوسفی فتمه‌سری؛ میترا همتی؛ سیدحمیدرضا مرتضوی؛ فیض‌اله منصوری؛ محسن عزیزی؛ میثاق اعتمادی مجد؛ لیلی دولتی؛ کمال احمدی


بررسی فراوانی ژن‌های exoU و exoS در Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی در کرمانشاه

دوره 35، شماره 428، خرداد و تیر 1396، صفحه 496-502

کمال احمدی؛ سیاوش وزیری؛ سیدحمید رضا مرتضوی؛ فیض‌اله منصوری؛ ماندانا افشاریان؛ احمد تاجه میری؛ مهسا کاشف؛ محسن عزیزی


بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های Acinetobacter baumannii جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1381-1388

فاطمه امینی؛ حسن علی کریم پور؛ سیاوش وزیری؛ مهدی قادری؛ سعید محمدی؛ محسن عزیزی


مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 410-428

داریوش شکری؛ محمد ربانی خوراسگانی


شیوع ژن لکوسیدین پنتون ولنتین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2217-2225

سید اصغر هوایی؛ مریم احمدپور؛ فرخنده پورسینا؛ میثم روزبهانی؛ بهناز اسدبیگی


شناسایی مولکولی و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های تولید کننده‌ی شیگاتوکسین اشریشیاکلی در کودکان زیر 5 سال شهر یاسوج

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 67-78

محمد کارگر؛ وحید آیین؛ عباس دوستی؛ محسن غلامی؛ مریم همایون


شیوع و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های جداشده از کشت ادرار مبتلایان به بیماری قلبی بستری در بیمارستان

دوره 31، شماره 260، آذر و دی 1392، صفحه 1848-1854

سید مرتضی حقگو؛ مجتبی ورشوچی؛ سیامک صبور؛ عمران عسکری؛ سید رضا مودب