نویسنده = معصومه صادقی
ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی

دوره 33، شماره 350، مهر و آبان 1394، صفحه 1506-1516

آزیتا فتاحیان؛ هاشم نیری؛ معصومه صادقی


بررسی ذخیره‌ی ضربان قلب و C-Reactive Protein با حساسیت بالا در افراد با و بدون سندرم متابولیک

دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2085-2093

جعفر گلشاهی؛ یوسف خالدی؛ اسماعیل آقابابایی؛ معصومه صادقی؛ محمد هاشمی؛ حمید صانعی


تأثیر یک دوره‌ی برنامه‌ی بازتوانی بر عملکرد سیستولی و توده‌ی بطن چپ در بیماران پس از سکته‌ی قلبی

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

فاطمه بساطی؛ مهدی کارگرفرد؛ معصومه صادقی؛ الهیار گلابچی؛ رضا روزبهانی


تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 243-252

مهدی کارگرفرد؛ فاطمه بساطی؛ معصومه صادقی؛ رضا روزبهانی؛ الهیار گلابچی


بررسی ارتباط بین توزیع چربی در سی‌تی اسکن شکم با برخی فاکتورهای فیزیکی و بیوشیمیایی در افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی: مطالعه‌ی GAAMI

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1943-1952

معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ علی حکمت نیا؛ بابک توکلی؛ مریم بشتام؛ محمد خارک؛ نضال صراف زادگان


بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1967-1977

نضال صراف زادگان؛ صدیقه عسگری؛ نفیسه طغیانی فر؛ محمد طلایی؛ علی اکبر توسلی؛ مریم بشتام؛ معصومه صادقی


بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1008-1015

نغمه ضیائی؛ معصومه صادقی؛ آرش اخلاقی؛ امید پیرجامی؛ مجید یاران؛ مسعود پورمقدس


اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه‌ی صحیح ارایه‌ی نتایج

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 645-658

مریم نصیریان؛ معصومه صادقی؛ علی اکبر حق دوست


بررسی ارتباط نمره‌ی Thrombolysis in Myocardial Infarction و نمره‌ی آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با ST Elevation

دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388، صفحه 443-449

محمدرضا اخباری؛ حمید صانعی؛ معصومه صادقی؛ مجتبی اکبری؛ ناهید سیستان؛ ایرج جعفری پور؛ مهرداد رشدی بنام؛ نفیسه منتظری


آیا لیپوپروتئین (a) به عنوان یک پیش بینی کننده‌ی شدت بیماری عروق کرونر (CAD) است؟

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 291-297

حسن شمیرانی شمیرانی؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ طیبه میاندوآبی


آیا نسبت پرتئین به کراتینین ادرار صبحگاهی می تواند پیشگویی کننده شدت بیماری عروق کرونر باشد؟

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 75-84

شیرین هنربخش؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ کتایون ربیعی


تأثیر داروی سیلدنافیل بر بهبود بیماران دچار فشار خون ریوی به علت مسمومیت با گاز خردل، یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

پریا توکلی پور؛ معصومه صادقی؛ رامین حیدری؛ علی اکبر وثوق؛ کتایون ربیعی


تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 108-104

محمود هادی‌زاده؛ محمد گرک یراقی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه هادی‌زاده؛ بهرام نشاط دوست